Vores afkast.

Hos os kan du få en personlig og uvildig investeringsløsning, der sikrer dig gode langsigtede afkast.

Sammenligning med afkast i en bankportefølje

Nedenfor ses de afkast man ville have opnået i sin bank over 5 år, hvis man hvis man havde en moderat risikoprofil og havde investeret 100.000 kr. den 1. september 2018 med henblik på at sælge investeringen 5 år senere. Det vil sige en investeringshorisont på 5 år. Oversigten viser også de omkostninger, som man ville have betalt i alt, hen over de 5 år.

Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger (Moderat risikoprofil, investeringshorisont på 5 år, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi). Andre: Pengeministeriet, artikel i Jyllandsposten 16. september 2023

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres

Sammenligning med afkast i en pensionsportefølje

Nedenfor ses afkastet i procent fra de danske pensionsselskabers største produkter for kunder med middel risiko og 15 år til pension. Opgørelsen er udarbejdet pr. 30. september 2023. Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger (Middel risiko, lang investeringshorisont, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi). Andre: Pensionsselskaberne, artikel i Jyllandsposten 7. oktober 2023

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres

Sammenligning af aktieafkast

Alle vores kunder har aktier i deres porteføljer. Aktieandelen varierer fra 20% til 100%.

Som kunde i en bank vil man typisk blive rådet til at investere i en portefølje bestående af en global portefølje af valueaktier. Det vil sige aktier i selskaber, der vurderes som lavt prissat i forhold til selskabernes reelle værdi.

Nedenfor sammenlignes en traditionel value-investering med aktieafkastet i Falcon Porteføljepleje.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger, 100% aktiv aktiestrategi. Traditionel value-portefølje: MSCI World Value Factor indeks

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres