Hvad koster porteføljepleje?

Omkostningerne i Falcon Porteføljepleje er gennemskuelige og ligger på et attraktivt niveau.

Vores honorar for Falcon Porteføljepleje udgør 0,52% + moms. Honoraret er altid det samme, uanset hvilke værdipapirer eller fonde der investeres i, og det er uafhængig af om der vælges en aktiv eller en passiv investeringsstrategi. Vi har således kun ét formål: At skabe det bedst mulige afkast til vores kunder.

Herudover betales de sædvanlige omkostninger ved at investere. Det vil sig kurtage vedrørende handel, depotgebyrer, valutaveksling, samt underliggende omkostninger i de investeringsfonde der investeres i.

I porteføljer med aktier og obligationer udgør de årlige omkostninger, inklusiv honorar til Falcon og moms, mellem 0,8% og 1,15%.

Forskellen i omkostningsniveauerne skyldes dels forskelle i prisniveauet for de værdipapirer og investeringsfonde der investeres i, og dels at der er større handelsomkostninger i porteføljer med en aktiv aktiestrategi, end i porteføljer med en indeks-strategi for aktier.

I en portefølje, der udelukkende består af børsnoterede alternativer, kan omkostningerne være op til 1,30% i perioder hvor størstedelen af porteføljen består af Private Equity og globale ejendomme.

Omkostningerne beskrevet ovenfor er kun gældende for Falcon Porteføljepleje.

Årlige omkostninger:

0,8% – 1,3%

Vil du vide mere?

Falcon modtager ingen form for provision eller lignende betalinger fra dem der udbyder de investeringsfonde, der benyttes i kundernes porteføljer. Det sikrer at vores kunder får 100% uafhængig og uvildige rådgivning.

De samlede omkostninger er markedets laveste for professionelle porteføljeplejeløsninger med personlig rådgivning.

Det står vi på mål for, og vi matcher derfor prisen hvis du får tilbudt en tilsvarende porteføljeplejeløsning med lavere omkostninger end vores.

Hvad får man for sit honorar?
 • Vi lægger en god og robust investeringsstrategi for dig
 • Vi opretter depot til dig i Saxo bank og køber værdipapirer for dig
 • Vi tilpasser løbende porteføljen i takt med markedsudviklingen
 • Du får adgang til Saxo Banks investeringsplatform og investeringsapp
 • Vi rapporterer hvert kvartal om afkast og omkostninger
 • Vi er altid tilgængelige hvis du har spørgsmål eller har brug for gode råd
 • Du kan altid hæve penge eller sætte penge ind på investeringskontoen
Hvor meget sparer vi dig for?
 • Vores aftale med Saxo Bank giver dig formentlig lavere kurtage og valutavekslingsomkostninger
 • Vi finder de bedste og billigste investeringsfonde til dig
 • Du sparer tid på at beslutte hvilke værdipapirer du skal købe og hvornår
 • Du sparer tid på at beslutte hvilke værdipapirer du skal sælge, og hvornår
 • Du sparer tid på at handle værdipapirerne
Hvad koster det at investere selv?
 • Kurtage ved at handle
 • Kursspænd, dvs. forskellen mellem købs- og salgskurser, når man handler
 • Valutavekslingsomkostninger når man handler værdipapirene
 • Interne omkostninger i de investeringsfonde man investerer i for at opnå betryggende spredning i sine investeringer. Det kan eksempelvis være danske investeringsforeninger eller udenlandske investeringsfonde (ETF’er)