Sådan investerer vi.

Vi passer på dine penge, som vi passer på vores egne.

Investering i aktier

Når obligationsporteføljen er fastlagt, fastlægges aktieporteføljen.  Det gør vi med udgangspunkt i fem veldokumenterede og akademisk anerkendte aktiestrategier.

Du bestemmer selv hvordan din aktieportefølje skal fordeles mellem en indeks-strategi og en aktiv investerings-strategi. Fordelingen kan altid ændres, og et godt udgangspunkt er derfor 50/50 hvis du ikke umiddelbart har en holdning til det.

Value-aktier

Investering i selskaber med en attraktiv markedsværdi i forhold til indtjening.

Momentum-aktier

Investering i selskaber, som, kursmæssigt, klarer sig godt.

Defensive aktier

Investering i selskaber med mindre kursudsving end markedet.

Kvalitets-aktier

Investering i selskaber med høj, stabil indtjening og lav gæld.

Indeksinvestering

Passiv investering i det brede globale verdensmarkedsindeks.

Investering i obligationer

Det første vi gør er at fastlægge fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje. Den kunne eksempelvis være 65% aktier og 35% obligationer.

Næste skridt er at fastlægge indholdet af obligationsporteføljen. Det gør vi med udgangspunkt i de tre typer af obligations-risici og obligationernes forventede kursudsving (volatilitet):

Kreditrisiko

Risikoen for at låntager går konkurs styres via stillingtagen til kreditværdigheden. Obligationsudstedere med dårlig kreditværdighed indgår ikke i porteføljen.

Renterisiko

Renterisikoen styres via analyser af obligationernes rentefølsomhed (varighed). Jo længere tid til udløb, jo mere risiko, og jo højere afkast.

Valutarisiko

Valutarisikoen er elimineret i porteføljen. Alle obligationer er udstedt i Euro.

Volatilitet

En obligations forventede kursudsving afhænger af de tre risikotyper og af markedsstemningen. Rolige markeder giver lav volatilitet.

g

Løbende justering af investeringerne

Når man investerer, er det vigtigt at tage hensyn til de ændringer der sker i den globale økonomi, eksempelvis renteændringer, inflationsændringer, recession, økonomisk overophedning osv.

Det er endvidere vigtigt at tage hensyn til ændringer i aktiemarkederne, eksempelvis om nogen selskaber gør det bedre end andre, eller om markedet er særligt uroligt eller eventuelt over-optimistisk.

Alle disse forhold analyserer vi løbende, og vi foretager de nødvendige ændringer i din portefølje når der er behov for det.

Vores porteføljestyringsmetode består af en strategisk allokering, en dynamisk taktisk allokering og en operationel aktiv-allokering.

Den strategiske allokering sker når vi investerer for dig første gang. I praksis fordeles din investering typisk mellem forskellige typer aktier, korte statsobligationer, og forskellige typer virksomhedsobligationer. Når helt grundlæggende økonomiske forhold ændrer sig, ændrer vil vi ændre denne allokering. Eksempelvis vil der alt andet lige være flere obligationer i porteføljen når renterne er høje, end når de er lave.

Den dynamiske taktiske allokering sker når der sker væsentlige ændringer i markederne – eksempelvis når der er aktieuro eller når aktiekurserne virker urealistisk høje. Afhængig af situationen vil vi reducere- eller øge risikoen i vores kunder porteføljer. En reduktion af risikoen kan eksempelvis ske ved at vi sælger aktier og køber obligationer i stedet.

Den operationelle aktiv-allokering sker indenfor de enkelte aktiv-typer. Det kan eksempelvis være geninvestering ved udløb af obligationer i obligationsfondene, eller det kan være ændringer i aktiefondenes vægte i Falcons aktive aktieinvesteringsstrategi.